Fond kvalifikovaných investorů Mezzanine Capital Fund SICAV a.s.

Proč investovat

Unikátní investiční aktivum => úvěrová pohledávka v majetku fondu je specifickým investičním aktivem zajištěným vlastnickým podílem (akcie či obchodní podíly) v příslušném příjemci úvěru 

Stabilní výnos => úrokový výnos generovaný poskytnutým úvěrem je z definice stabilním a predikovatelným výnosem, výkonnost portfolia fondu je nezávislá na fungování a výkonnosti kapitálových trhů či trhu nemovitostí

Prověřená investiční strategie => business model fondu byl v praxi prověřen dlouhodobým úspěšným fungováním jeho investičního poradce, společnosti Mezzanine Capital s.r.o., Praha 

Profesionálně řízené riziko => úvěrové riziko fondu je řízeno profesionálním způsobem v souladu se zásadami „best practice“ v oblasti finančnictví a kapitálových trhů